فعالیت پویش سلام در حمایت از مدافعان سلامت و بیماران کرونایی 
/
فعالیت پویش سلام در منطقه شهر آباد 
/
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پویش سلام 
/

فهرست