۱

ضرورت مباحث فقه پزشکی در قانونگذاری
دکتر فتاحی
۹۸/۴/۲۲

مشاهده
۲

آشنائی با داروهای مخدر، الکلی و روانگردان
اساتید دانشکده داروسازی
۹۸/۵/۲


مشاهده
۳

آشنائی با مرگ مغزی
دکتر مشهدی نژاد
۹۸/۵/۹


مشاهده
۴

آشنائی با پیوند اعضا
دکتر خالقی
۹۸/۵/۱۰


مشاهده
۵

آشنائی با کالبد شکافی
دکتر رضازاده
۹۸/۵/۱۵


مشاهده
۶

آبزیان حلال
دکتر نورمحمدی
۹۸/۸/۲۲


مشاهده
۷

رابطه فقه و پزشکی
دکتر نورمحمدی
۹۸/۸/۲۳


مشاهده
۸

تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
استاد کریمی نیا
۹۸/۹/۶


مشاهده
۹

تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
استاد کریمی نیا
۹۸/۹/۷


مشاهده

۱۰

تغییر جنسیت از منظر روانشناسی
استاد مهکام
۹۸/۸/۱۴

مشاهده

۱۱

فقه پیوند اعضا
استاد محمد مروارید، دکتر شادنوش
۹۸/۹/۲۱

مشاهده

۱۲

پیوند قرنیه از منظر فقه
استاد محمد مروارید و ملکی
۹۸/۱۰/۵

مشاهده

۱۳

پیوند بافت و عضو از متوفیان
استاد محمد مروارید
۹۸/۱۱/۳۰

مشاهده

۱۴

روزه و کرونا
استاد قائنی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۹۹/۱/۲۷

مشاهده

۱۵

عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا
استاد فاضل لنکرانی
۹۹/۵/۲۴

مشاهده

۱۶

عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا
استاد عندلیب همدانی
۹۹/۵/۲۹

مشاهده

۱۷

مراحل تکوّن جنین

استاد مهدی مروارید دکتر طباطبایی

۹۹/۸/۲۰

مشاهده

۱۸

تحلیل و بررسی(پدیده ارقام و اعداد رند در تاریخ تولد نوزادان)از منظر پزشکی و باورهای دینی

دکتر آیتی- استاد نجفی
۹۹/۹/۹

مشاهده

۱۹

واکاوی ابعاد پزشکی و اجتماعی بیماری ایدز

دکتر حسین پور
۹۹/۹/۱۳

مشاهده

۲۰

واکاوی ابعاد فقهی بیماری ایدز با تکیه بر مبانی کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به قلم آیت الله شیخ حسن جواهری

حجت الاسلام موسوی مهر
۹۹/۹/۱۷

مشاهده

۲۱

مراحل رشد جنین، تعارض یا تطبیق یافته های پزشکی و روایات

آیت الله مهدی مروارید
۹۹/۹/۲۰

مشاهده

۲۲

فقه سلامت در پژوهش‌های معاصر جهان عرب

حجت الاسلام  مهدی عصمتی
۹۹/۹/۲۴

مشاهده

۲۳

 گام به گام مقالات فقه پزشکی از تالیف تا چاپ
حجت الاسلام عربشاهی
۹۹/۹/۲۵

مشاهده

۲۴

نقش موضوع شناسی پزشکی در پژوهشهای فقهی (وحدت حوزه و دانشگاه)
استاد سیدمحسن مرتضوی
۹۹/۹/۲۶

مشاهده

۲۵

اهمیت دانش ژنتیک و ضرورت پژوهش‌های فقهی در آن
دکتر محمد پور
۱۴۰۰/۴/۸

مشاهده

۲۶

نشست اول کرسی علمی ترویجی موضوع شناسی الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی
دکتر وحدتی شبیری، دکتر وحدتی، دکتر امامی، دکتر کریمی
۱۴۰۰/۶/۲۴

مشاهده

۲۷

نشست دوم کرسی علمی ترویجی حکم شناسی الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی
دکتر وحدتی شبیری، دکتر ناصر وحدتی، استاد حسینی فقیه، استاد قائمی نیک
۱۴۰۰/۷/۱

مشاهده

 

فهرست