فقه سلامت

ضرورت مباحث فقه پزشکی در قانونگذاری

دکتر فتاحی
۹۸/۴/۲۲
آشنائی با داروهای مخدر، الکلی و روانگردان
اساتید دانشکده داروسازی
۹۸/۵/۲
آشنائی با مرگ مغزی
دکتر مشهدی نژاد
۹۸/۵/۹
آشنائی با پیوند اعضا
دکتر خالقی
۹۸/۵/۱۰
آشنائی با کالبد شکافی
دکتر رضازاده
۹۸/۵/۱۵
آبزیان حلال
دکتر نورمحمدی
۹۸/۸/۲۲
رابطه فقه و پزشکی
دکتر نورمحمدی
۹۸/۸/۲۳
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
استاد کریمی نیا
۹۸/۹/۶
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
استاد کریمی نیا
۹۸/۹/۷
تغییر جنسیت از منظر روانشناسی
استاد مهکام
۹۸/۸/۱۴
فقه پیوند اعضا
استاد محمد مروارید، دکتر شادنوش
۹۸/۹/۲۱
پیوند قرنیه از منظر فقه
استاد محمد مروارید و ملکی
۹۸/۱۰/۵
پیوند بافت و عضو از متوفیان
استاد محمد مروارید
۹۸/۱۱/۳۰
روزه و کرونا
استاد قائنی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۹۹/۱/۲۷
عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا
استاد فاضل لنکرانی
۹۹/۵/۲۴
عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا
استاد عندلیب همدانی
۹۹/۵/۲۹
مراحل تکوّن جنین

استاد مهدی مروارید دکتر طباطبایی

۹۹/۸/۲۰

تحلیل و بررسی (پدیده ارقام و اعداد رند در تاریخ تولد نوزادان) از منظر پزشکی و باورهای دینی

دکتر آیتی- استاد نجفی
۹۹/۹/۹

واکاوی ابعاد پزشکی و اجتماعی بیماری ایدز

دکتر حسین پور
۹۹/۹/۱۳

واکاوی ابعاد فقهی بیماری ایدز با تکیه بر مبانی کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به قلم آیت الله شیخ حسن جواهری

حجت الاسلام موسوی مهر
۹۹/۹/۱۷

مراحل رشد جنین، تعارض یا تطبیق یافته های پزشکی و روایات

آیت الله مهدی مروارید
۹۹/۹/۲۰

فقه سلامت در پژوهش‌های معاصر جهان عرب

حجت الاسلام  مهدی عصمتی
۹۹/۹/۲۴
 گام به گام مقالات فقه پزشکی از تالیف تا چاپ
حجت الاسلام عربشاهی
۹۹/۹/۲۵
اهمیت دانش ژنتیک و ضرورت پژوهش‌های فقهی در آن
دکتر محمد پور
۱۴۰۰/۴/۸
نشست اول کرسی علمی ترویجی موضوع شناسی الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی
دکتر وحدتی شبیری، دکتر وحدتی، دکتر امامی، دکتر کریمی
۱۴۰۰/۶/۲۴
نشست دوم کرسی علمی ترویجی حکم شناسی الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی
دکتر وحدتی شبیری، دکتر ناصر وحدتی، استاد حسینی فقیه، استاد قائمی نیک
۱۴۰۰/۷/۱

جایگاه استنباط فقهی در عرصه طب با رویکرد حل مسأله

استاد عندلیب همدانی، استاد قائینی، دکتر نظری

۱۴۰۰/۹/۲۳

نشست فرآورده های حلال

آیت الله مهدی مروارید، استاد ملکی، دکتر زیارت نیا، دکتر نعمتی، دکتر امامی
۱۴۰۰/۹/۳۰
فهرست